Aimage.store

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego towaru lub treści cyfrowej, może Pan /
Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym towarem, proszę pamiętać, że celem
rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego towaru.
ADRESAT (SPRZEDAWCA):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

DANE KLIENTA:
(Obowiązkowe)
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………
(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Towar / treść cyfrowa: …………………………………………………………………………………………………..
Zapłacona cena: …………………………………………………………………………………………………………..
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis niezgodności towaru / treści cyfrowej z umową):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy niezgodności zostały stwierdzone: …………………………………………………………………………

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana towaru na wolny od wad,
(___) naprawa towaru,
(___) doprowadzenie treści cyfrowej do zgodności z umową,
(___) dostarczenie reklamującemu treści cyfrowej,
(___) inne (jakie?)

Data wypełnienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie papierowej lub skanu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat reklamacji. Dane
przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi
wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy
za niezgodność towaru lub treści cyfrowej z umową. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia
ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji
księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Ponadto formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń
związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane
mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak
firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro
rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego towaru lub treści cyfrowej, może Pan/Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym towarem, proszę pamiętać, że celem
rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego towaru.
ADRESAT (SPRZEDAWCA):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

DANE KLIENTA:
(Obowiązkowe)
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………
(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Towar / treść cyfrowa: ………………………………………………………………………………
Zapłacona cena: ………………………………………………………………………………
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis niezgodności towaru / treści cyfrowej z umową):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy niezgodności zostały stwierdzone: …………………………………………………………………………

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana towaru na wolny od wad,
(___) naprawa towaru,
(___) doprowadzenie treści cyfrowej do zgodności z umową,
(___) dostarczenie reklamującemu treści cyfrowej,
(___) inne (jakie?)

Data wypełnienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie papierowej lub skanu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat reklamacji. Dane
przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi
wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy
za niezgodność towaru lub treści cyfrowej z umową. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia
ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji
księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Ponadto formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń
związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane
mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak
firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro
rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

Shopping Cart
Scroll to Top
preloader