Aimage.store

Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy może Pan / Pani posłużyć się poniższym
formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest
przesyłany wraz ze zwracanym towarem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem
płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jego odesłania.

ADRESAT (SPRZEDAWCA):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, które przedmiotem są:
1) ………………………………….. – cena: …………………………………..,
2) ………………………………….. – cena: …………………………………..,
Dane obowiązkowe
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko klienta: ………………………………………………………………………………..
Adres klienta: ……………………………………………………………………………………………..
Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na
rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać
numer rachunku bankowego do zwrotu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data wypełnienia:

………………………..

Podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie papierowej lub skanu):

……………………………………………………………………………………………….

Pouczenie
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie (w
przypadku umów sprzedaży towarów) lub od dnia zawarcia umowy (w przypadku pozostałych umów).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat niniejszego oświadczenia.
Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie obowiązku
prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dot. odstąpienia od
umowy. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany
razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia
od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego
procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu
CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu
do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny
kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy może Pan / Pani posłużyć się poniższym
formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest
przesyłany wraz ze zwracanym towarem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem
płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jego odesłania.

ADRESAT (SPRZEDAWCA):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, które przedmiotem są:
1) ………………………………….. – cena: …………………………………..,
2) ………………………………….. – cena: …………………………………..,
Dane obowiązkowe
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko klienta: ………………………………………………………………………………..
Adres klienta: ……………………………………………………………………………………………..
Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na
rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać
numer rachunku bankowego do zwrotu:


………………………………………………………………………………

Data wypełnienia:

………………………..

Podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie papierowej lub skanu):

………………………………………………………………………………

Pouczenie
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie (w
przypadku umów sprzedaży towarów) lub od dnia zawarcia umowy (w przypadku pozostałych umów).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat niniejszego oświadczenia.
Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie obowiązku
prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dot. odstąpienia od
umowy. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany
razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia
od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego
procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu
CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu
do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny
kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Shopping Cart
Scroll to Top
preloader